การใช้คำสั่ง nslookup เพื่อตรวจสอบชื่อโดเมนเนม

nslookup คือคำสั่ง (coommand) ที่ใช้ในการตรวจสอบโดเมนเนม ด้วยโปรแกรม Command prompt หรือโปรแกรม Dos ครับ ซึ่งเอาไว้ทดสอบว่าโดเมนเนมนี้ตรงกับหมายเลขไอพีแอดรสอะไร และยังสามารถตรวจสอบได้ว่า DNS ที่เราใช้อยู่ยังให้บริการได้อยู่หรือไม่ เพราะหาก DNS ไม่สามารถให้บริการเป็นปกติจะไม่สามารถทำการแปลงจากไอพีแอดเดรสเป็นชื่อไม่ได้ (resolve ไม่ได้)

     สำหรับคำสั่ง nslookup สามารถใช้ได้ทั้ง Windows และ Unix ครับ
การใช้งานบน windows สามารถใช้คำสั่งนี้บนโปรแกรม dos ครับ โดยอันดับแรกก็เปิด Dos เลยครับ 

1. คลิก Start Menu ของ windows แล้วเลือกเมนู Run จากนั้นพิมพ์ cmd แล้วกด ok ตามรูปประกอบครับ


2. เมื่อเข้าสู่โปรแกรม Dos แล้วก็พิมพ์คำสั่ง nslookup เพื่อเข้าสู่โปรแกรม nslookup เลยครับ

 

3. เมื่อเข้าสู่โปรแกรม nslookup แล้วโปรแกรมจะบอกว่าตอนนี้เราใช้ DNS จาก Server ไหน (ดูที่ IP) จากนั้นเราก็พิมพ์โดเมนเนมที่เราต้องการตรวจสอบว่าโดเมนนี้ยังว่างอยู่มั้ย หรือโดเมนเนมตรงกับเบอร์ไอพีแอดเดรสอะไร เช่นพิมพ์ www.msu.ac.th

จากรูปข้างบนเป็นการทดสอบกรอกโดเมนเนมของมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับ ซึ่งเราจะทราบว่าโดเมนเนมมีการใช้งานแล้วที่เครื่องหมายเลขไอพี 202.28.32.xx ตามรูปครับ

หรือว่าเราจะกรอกเป็นหมายเลขไอพีแอดเดรสเพื่อตรวจสอบโดเมนก็ได้ครับ

4. การทดสอบข้างต้นเป็นการตรวจสอบเฉพาะแบบชื่อ ซึ่งจริงๆแล้วในระบบโดเมนเนมมี type ต่างๆหลาย type โดยเราสามารถเปลี่ยนการทดสอบได้ เช่น เปลี่ยนมาเป็น type mx (เกี่ยวกับอีเมล์ server) ระบุเมลเซร์ฟเวอร์ของโดเมนที่เราต้องการ
โดยพิมพ์คำสั่ง set type=mx แล้วพิมพ์โดเมนเนมที่ต้องการ เช่น msu.ac.th เป็นต้น

5. และถ้าต้องการเปลี่ยน dns server เพื่อทดสอบก็สามารถทำได้โดยการพิมพ์ >server ip_address เช่น >server 203.144.207.29 เป็นต้น

6. สำหรับคำสั่งอื่นสามารถดู Help ได้ด้วยพิมพ์ ?

จบแล้วครับ วิธีการใช้งานข้างต้นเอาไว้ตรวจสอบโดเมนว่าตรงกับไอพีแอดเดรสอะไร ซึ่งหากโดเมนนั้นว่างอยู่จะมีข้อความ
Server_name can’t find testdomain.msu.ac.th: Non-existent domain

ลองใช้งานคำสั่งอื่นดูครับ42,488 views

You must be logged in to post a comment.